sunnuntai 10. tammikuuta 2010

Pistner Patricia: The Pistner House... A Master in Miniature

112 sivua/pages
ISBN: 0-9712809-0-8
Naples Museum of Art


Aivan kuten kirjan nimikin kertoo, tämä teos kuvailee yhtä aivan erityislaatuista nukkekotia. Kirjan alussa on tosin lyhyet kappaleet nukkekotien historiasta ja muista Masters of Miniature -näyttelyn esineistä ja pienoishuoneista. Patricia Pistner oli kiinnostunut 1700-luvun Ranskasta ja kokosi taloaan, 1750-luvun 9-huoneista ranskalaista kaupunkitaloa itselleen. Napolin taidemuseon perustaja Myra Janco Daniels sai kuitenkin hänet lainaamaan talon museolle, jotta mahdollisimman moni pääsisi sen näkemään.

Just like the title tells, this book is about one very special doll's house. Nevertheless there are short chapters of the history of doll's houses and the other exhibits of the Masters of Miniature exhibition at the beginning of the book. Patricia Pistner was interested in 18th century France and was collecting 1750 9-room townhouse for herself. Myra Janco Daniels, the founder of Naples Museum of Art convinced her that it was important to borrow the house to the museum so that as many as possible could see it.


Kirjassa käydään läpi taloa huone huoneelta mielenkiintoisin tekstein ja ennen kaikkea upein kuvin. Jokaisesta huoneesta on sekä yleiskuvia että lähikuvia esineistöstä. Lisäksi osa kuvista on otettu niin, että katsoja kokee olevansa huoneen sisällä. Tämä tekee katsomisesta ikään kuin henkilökohtaisempaa, talo tulee lähemmäs.

The house is portrayed in the book room by room with interesting text and most importantly wonderful photos. There are overviews of each room and close-ups of details. There are also photos that are taken in a way that makes the viewer feel like being inside of the room. This makes watching this book more personal, the house comes closer to you.


Käsityö on aivan uskomatonta, huoneet ovat todella täydellisiä. Silti talosta saa persoonallisen kuvan, täydellisyys ei tee kuvista kylmiä tai etäisiä. Osa huoneista on hyvin muodollisia ja sitä kautta myös jähmeitä, mutta talossa on lämpöä tuovia yksityiskohtia, kuten muotokuvat Pistnerin pariskunnasta talon aikakauden asuissa ja miniatyyrit Pistnerien lemmikkikoirista. Talossa on myös kauniita ja ihmeellisiä esineitä, kuten toimiva katosta roikkuva kello, joka on tehty lintuhäkin muotoon. Pikkuruinen lintu häkissä liikkuu ja laulaa mekanismin avulla.

The crafmanship is astounding, the rooms are perfect to every detail. Still the house feels full of character. The perfection does not make the photos cold or distant. Some of the rooms are quite formal and almost stiff, but there are things that bring warmth to the house, like the portraits of the Pistner couple in period clothes and miniatures of family pets. There are beautiful and wonderful things in the house, like a working clock hanging from the ceiling shaped like a bird-cage. The tiny bird moves and sings with the mechanism.


Tämä kirja kertoo kiehtovasta suhteellisen uudesta nukkekodista. Kirjan lopussa on melko kattava lista eri esineiden tekijöistä, joille kirja toimii varmasti aikamoisena suosituksena. On upeaa, että miniatyyrien tekemiseen tarvittavaa käsityötaitoa ylläpidetään ja myös tälläisiä kaikessa korkeimpaan mahdolliseen tasoon pyrkiviä taloja tehdään. Kirja on kaunis ja kiinnostava ja on ilo huomata, että taloon on livahtanut paljon henkeä ja tunnelmaa täydellisyyden lisäksi. ♥♥♥♥

This book is about a fascinating, relatively new doll's house. There is a rather comprehensive list of makers of details and furniture. This must be a great reference for the makers. I think it is great that the craftmanship that is required for this authentic miniatures is kept alive and that houses this grand are made. The book is beautiful and interesting and it is a pleasure to see that there is so much room for character and spirit in this house with all the perfection. ♥♥♥♥

Stepina Elizabeth (ed.) Miniature Rooms. The Thorne Rooms at the Art Institute of Chicago

184 sivua/pages
ISBN: 978-0-300-14159-7
The Art Institute of Chicago


Oijoi, tämä on suuri ja loistelias kirja pienistä, loisteliaista huoneista ja tässä on paljon suuria ja loisteliaita kuvia. Teksti on kiehtovaa luettavaa. Näidenkin huoneiden takana on kiinnostava amerikkalainen nainen, joka on osannut valjastaa monta lahjakasta tekijää yhteistyöhön. Käsityö on täydellisyyttä hipovaa ja ensimmäiset huoneet on asetettu näytteille jo 30-luvun alussa. Kuvista ei kulumista juuri hahmota ja huoneita hoidetaankin hyvin, huonekalut ja hopeat kiillotetaan säännöllisesti, pölyt pyyhitään ja kristallikruunut pestään.

This is a grand and glorious book of small and glorious rooms and there are plenty of big, beautiful pictures book. The text is fascinating. There's an interesting american woman behind these rooms and she has been able to find talented people to work with her on the rooms. The handcraft is perfect and amazingly the first rooms were put on display already at the beginning of the thirties. I could not tell the wear and aging from the photos and the rooms are indeed well tended. They are regularly dusted, furniture and silver polished and chandeliers washed.Kukin huone kuvaa tarkasti tietyn aikakauden ja paikan tyyliä. On kiehtovaa verrata huoneita ja huomata pieniä eroja ja tutkia samalla omaa makua. Nähdä mikä viehättää ja mikä ei niin paljon. Kirjan kuvat ovat valtavan upeita, selkeitä ja suuria. Kirjassa on monia koko aukeaman näkymiä tiettyihin huoneisiin, mutta aika vähän kuvia yksityiskohdista. Oma katse pääsee kuvien kautta kiertämään huoneissa, mutta ulkopuolisena tarkkailijana ja ihailijana. Huoneissa on pysähtynyt, museomainen tunnelma, mutta näitä ei ole tarkoitettukaan kuvaamaan niinkään aikakauden elämää. Silti huoneet ovat todella kertovia tarkkuutensa ansiosta.

Each room illustrates the style of a certain time-period and place. It is interesting to compare the rooms and notice the differences and at the same time study one's own taste. The photos of this book are gorgeous, clear and big. There are many views of the rooms that fill the whole spread. There are not so many photos of details. You can let your gaze wonder around the photos like the rooms themselves, but as a distant onlooker or admirer. There is a still, almost museum-like atmosphere in the rooms, but they were not meant to be focused on the lives of the era they represent. Still the rooms tell so many things!Vaikka huoneiden yksityiskohdista ei ole kauhean paljon kuvia, niitäkin on. Lisäksi kirjassa on piirroksia, jotka on painettu oikeaan mittakaavaan. Nämä ovat paitsi viehättäviä, myös todella havainnollisia. Minulla taitaa olla jonkinlainen mattokausi menossa, koska huomaan ihailevani monen huoneen kohdalla erityisesti käsinkirjottuja, upeita, valtavia mattoja. Moni huone on jätetty avaraksi, niissä on paljon tilaa ja sekin ehkä antaa katseen huomata matot ja muutkin yksityiskohdat.

Although there are not so many photos of the details, there are some and they are good. There are also drawn illustrations of details printed in scale. This is a nice touch and very helpfull in visualizing the size and proportion of the rooms. I think I have some kind of carpet fever, because I kept on oohing and aahing over the magnificent hand-embroidered huge carpets in many of the rooms. The most of the rooms are really spacious and not so cluttered, which helps in watching. The details show through.


Ainoa moite, joka ei ole edes moite oikeasti on siinä, että kaikki on niin täydellistä. Kyse on makuasiasta. Vaikka kuvista toki nauttii valtavasti, ne ovat niin oikeita ja täydellisiä, että joku tietty vaikeasti määriteltävä viehätys puuttuu. Kyse voi olla siitäkin, että valokuvasta ei oikeasti hahmota, että kyse on miniatyyreistä. Toisaalta näyttää siltä, ettei näissä huoneissa asuta tai jos asuttaisiin, niin elämä ei olisi kauhean mukavaa... Kuten sanottu, tämä moite kertoo vain minun arvojärjestelmästäni eikä kirjan ansioista. Kirja on upea teos upeista miniatyyrihuoneista. ♥♥♥♥

The only slightly negative thing and not really even negative is that everything is a bit too perfect. This is a matter of taste. Even though the photos are very very enjoyable, they are so very perfect that some difficult-to-define attraction disappears. It has a lot to do with the fact that it is difficult to tell that the photos are of miniatures and I think that the impression would be different when one would see the rooms in real life. Also it seems that no-one lives in these rooms and if one would live there it would not be fun at all. I must stress that this note is more about my personal preferences than the value of the book. It is a gorgeous book of magnificent miniature rooms.♥♥♥♥

perjantai 8. tammikuuta 2010

Heaser Sue: Curtains (Dolls House Do-It-Yourself)

64 sivua/pages
ISBN: 0-7153-1852-7
David & Charles


Verhojen tekeminen on hiukan hankalaa nukkekotikoossa, koska toimivuus ja uskottava ulkonäkö eivät aina kulje käsi kädessä. Tässä kirjassa neuvotaan poimuttamaan ja sommittelemaan verhoasetelmat liiman ja pahvin avulla aidon oloisiksi, mutta samalla sellaisiksi, joita ei juuri liikutella. Ohjeita on moneen tyyliin ja lisäksi ideoita verhojen käyttämiseen muuallakin kuin ikkunoissa.

Curtain making in miniature is a tricky business. It's almost impossible to make functional curtains that look convincing. This book has patterns and instructions for curtains that are draped and molded with for example glue and cardboard. They look real but cannot be moved. There are curtains and drapes for many styles and some ideas to use them not just on windows.


Ohjeet ovat selkeät ja kuvitus kaunis ja havainnollinen. Ohjeita voi helposti muunnella ja yhdistellä ja käyttää inspiraation lähteenä omille keksinnöille. Ohjeissa on niin kankaan käsittelyä kuin tupsujen tekemistä, verhotankojen ja -renkaiden tekemistä ja erilaisten nauhojen monipuolista käyttöä. Hyvät kaavat auttavat verhojen tekemisessä ja laskostamisessa. ♥♥♥

The instructions are clear and the illustrations pretty. The projects can be easily changed and combined and used as a source of inspiration to one's own inventions. There are instructions in handling the fabrics, making tassels, curtainpoles and rings and the use of many kinds of ribbons. Good patterns make it easy to make and fold the curtains. ♥♥♥

Heaser Sue: Food Displays (Dolls House Do-It-Yourself)

64 sivua/pages
ISBN: 0-7153-1435-1
David & Charles


Ruoka-asioissa minä olen vähän puolueellinen. Angie Scarrin kirjat ovat ensinnäkin tehneet minuun suuren vaikutuksen. Minusta tuntuu, että ruokamassailijoita on valtavan paljon suhteessa muihin minitaitureihin ja massaruokien taso kasvaa silmissä kilpailun ja uusien tekniikoiden kanssa. Ruokakirjoilla on siis kovat vaatimukset ja vertailukohdat ja ohjekirjan on kuitenkin oltava suhteellisen simppeli.

In matters of food I'm a bit partial. Angie Scarr's books have had a huge impact on me. I also feel like there are so many food miniaturists compared to others that the quality of miniature foods is getting better and better by the minute. There is so much competition and new techniques and materials are developed all the time. It's difficult to give the eye-candy in a diy-book and not to intimidate the makers wanting to learn to sculpt food.

Food Displays on hyvä ja selkeä ohjekirja. Kirjassa on johdantojakso materiaaleista ja tekniikoista, josta saa hyvän kuvan massojen käytön monipuolisuudesta. Pieni huomio siitä, että kirjassa neuvotaan käyttämään scenic wateria. Tämä jää kuitenkin pehmeäksi, kerää pölyä eikä ole kovin pitkäikäinen veden korvike sellaisenaan. Esimerkiksi purnukoiden täytteenä kannen alla se on minulla kuitenkin toiminut hyvin. Itse ruokaohjeita on paljon ja monipuolisesti sekä suolaista että makeaa, vanhaa ja uudenaikaisempaa, kuitenkin brittiläisessä perinteessä pitäytyen. Kirjassa ohjataan tekemään ruuan lisäksi myös astioita ja koreja massasta. ♥♥♥

Food Displays is a good diy-book. The instructions are clear and the photos good. There's an introduction with chapters on materials and techniques. It gives a good idea of the many uses of polymer clay and resins. Small thing about this is how the book advices to use scenic water. It stays soft, gathers dust and is not that durable in itself. I've used it to fill jars and bottles and it has worked fine like that under cover. The food instructions are varied, there are both sweet and savoury foods, old and modern style, but mainly british tradition. There are instructions to make dishes and baskets from clay too. ♥♥♥

Hawkins Sue: Carpets and Rugs (Dolls House Do-It-Yourself)

64 sivua/pages
ISBN: 0-7153-1434-3
David & Charles


Tämä on yksi lempikirjojani ohjekirjoista. Tämän avulla koen hiljalleen oppineeni kirjailemaan mattoja nukkekotiin ja pääsemään yli kirjailukammostani. Aiemmin olin aivan toivoton, hikisin käsin pusersin neulaa ja sain langat heti ihan solmuun ja laskin pistot ihan väärin. Työ tuntui etenevän epätoivoisen hitaasti. Hidasta se on edelleen, mutta jotenkin rauhoittavaa ja tyynnyttävää työtä.

This is one of my favourite diy books. I think I slowly learned to embroider with the help of this book. Before I dreaded it. I tried to do something with the sweaty fingers and knotty yarn and always counted the stitches wrong. It seemed to take ages to make the grey bundles. It is still very slow work, but somehow soothing and relaxing. And the carpets are so beautiful made with tent-stitches.


Kirjassa on todella hyvä johdanto ja kappaleet materiaaleista, tekniikasta ja mattojen viimeistelystä. Ei kannata panikoitua, vaikka kirjoessa matto venähtää salmiakiksi, se palautuu prässäämällä oikeaan muotoonsa. Pistot hahmottaa hyvin selkeiden kuvien avulla.

There's a really good introduction with chapters on materials, techniques and finishing of the rugs in this book. There's no need to panic when the work gets distorted to diamond-shape, it can be pressed to the good form later on. The stitches are easy to understand with the illustrations.


Kirjassa on monentyylisiä mattoja ja ohjeet on helposti muokattavissa eri kokoisiksi tai värisiksi tai eri materiaalein tehdyiksi. Puolipistojen lisäksi kirjassa on räsymatto-ohje ja ketjupistoilla kirjottava villamatto. Matot ovat kohtalaisen yksinkertaisia ja helpohkoja ja silti todella hyvän näköisiä. ♥♥♥♥

There are many styles of carpets and the charts are easy to adjust to different sizes or colour. Using different materials you can have different kinds of rugs too. There are mainly tent-stiches used, but also a rag-rug and a wool rug with chain stitches. The charts are relatively simple, but still very good looking. ♥♥♥♥

Hawkins Sue: Embroidered Projects (Dolls House Do-It-Yourself)

64 sivua/pages
ISBN: 0-7153-1433-5
David & Charles


Tässä kirjassa on ohjeita pienempiin nukkekodin kirjontatöihin, matot ovat erillisessä kirjassa. Materiaaleista ja perustekniikoista kertovat kappaleet ovat lyhyet, mutta selkeät. Kuvituksen avulla pistot ymmärtää, vaikka ei olisi ennen kirjonutkaan. Moni tämän kirjan töistä tehdään toivottoman pienelle kankaalle toivottoman ohuella langalla, mutta työt ovat sen verran pienikokoisia, että kannattaa uskaltaa ottaa härkää sarvista ja kokeilla. Itse kirjottu esine nukkekodissa tuo uskomattoman hyvän mielen tekijälle.

There are charts for small embroidery projects for the dolls house, the carpets are in a separate volume. There are short, but very instructive chapters on materials and basic techniques. You can understand the stitches from the illustrations even if you have not done embroidery before. Many of the projects in this book is made with hopelessly small material and hopelessly thin yarn, but the projects are rather small so well worth the try. It is most rewarding to have a self-made embroidered pillow or a bell-pull in the dolls house.

Ohjeissa käytetään monipuolisesti eri tyylejä ja tekniikoita. Työt vaihtelevat tyynyistä tuolinpäällisiin, tauluista pöytäliinoihin ja lakanakirjonnasta erilaisiin sermeihin. Ohjeita voi helposti muokata eri käyttöihin ja värejä vaihtamalla voi tunnelmaa muokata omiin tarkoituksiin sopivaksi. ♥♥♥

There are several styles and techniques coverd in this book. Projects range from pillows to samplers, pictures to tablecloths and embroidered sheets to different kinds of screens. The charts can be easily used in other projects too and by changing the colour-scheme it is easy to change the mood of the project too. ♥♥♥

Harrop Jane: Toys and Gamed (Dolls House Do-It-Yourself)

64 sivua/pages
ISBN: 0-7153-1436-X
David & Charles


Lelut ovat aivan vastustamattomia minikoossa, joten leluohjekirja saa lisäpisteitä jo aihevalinnasta. Kuten muutkin tämän sarjan kirjat, tämä on hyvä, selkeä opas valokuvineen ja kaavoineen kirjan lopussa. Kirja on jaettu johdannon lisäksi viiteen osaan, kehittäviin leluihin, vedettäviin ja työnnettäviin leluihin, nukkeihin, sisäpeleihin ja ulkoleluihin ja -peleihin.

Toys are just charming in miniature so this book is lovely by definition already. Like other books in this series, this is a good book with clear instructions illustrated with good photographs. The book is divided in instruction and five chapters, toys that teach, push and pull toys, dolls and puppets, parlour games and outdoor toys and games.


Jotkut ohjeet käyttävät nokkelasti pikkuesineitä, kuten neppareita vetolelun pyörinä ja muovieläimiä bunkalangalla päällystettyinä. Ohjeet ovat helposti mukailtavissa moneen tyyliin ja inspiroivat katsomaan maailmaa minisilmin. Osa ohjeista vaatii tarkkuutta ja kärsivällisyyttä, mutta kirjan ohjeet eivät ole varsinaisesti vaikeita. Muutamat lapsinukkien kanssa lavastetut kuvat ovat hurmaavia ja esimerkiksi fortuna aivan vastustamaton. Kirja saa minulta ♥♥♥♥.

Some of the instructions use ordinary bits and bobs in a clever way, like push-buttons as wheels of pull-toys and small plastic animals covered with bunka. The projects are easy to adjust to different styles and inspire to see things through mini-eyes. Some of the projects need concentration and patience, but they are not difficult. There are a couple of really charming photos where the toys are presented in roomboxes with child dolls. Some of the toys, like the bagatelle are just irresistable. ♥♥♥♥

torstai 7. tammikuuta 2010

Harrop Jane: Finishing Touches (Dolls House Do-It-Yourself)

64 sivua/pages
ISBN: 0-7153-1794-6
David & Charles


Tämä kuuden kirjan sarja erityyppisistä ohjeista on laadukas ja hauskakin. Tässä kirjassa ohjeita on puutöistä korinpunonnan kautta helmiaskarteluun. Kirja on jaettu johdantokappaleen lisäksi viiteen osaan aikakauden tai tyylisuunnan mukaan, mutta ohjeita voi helposti muokata moneen muuhunkiin tyyliin.

This series of six books is fun and filled with good quality instructions. This book has projects from woodworking through basketmaking to crafting with beads and findings. The book has introduction and 5 chapters, Tudor times, Classical style, Country style, Victorian values and Edwardian christmas. The instructions are easy to adjust to other styles too.


Kirjan ohjeet ovat selkeitä, hyvin kuvitettuja ja helppoja. Aikaa näiden tekemiseen tosin saa kulumaan ihan reilusti. Kirjassa on mukava ote, jonka mukaan yksinkertaisista materiaaleista saa tehtyä hauskan näköisiä miniatyyrejä. Sydämiä tälle kirjalle annan ♥♥♥

The instructions are clear, well illustrated with good photos and easy. It's time-consuming to make these (as all miniatures). I like the attitude of the book. You can make nice-looking miniatures from simple materials. This book gets ♥♥♥